Afiwee

Temat: to może...odpamiętamy to i owo z egzm?;p
opiswe: 1.co zapamietuje w okresie plodowym 2. def.rozwoju (cos w tym stylu) 3.nazwiska psychologow z przelomu XIX/XX w. 4. wg.piageta zabawa ma funkcje....symboliczna? (tu bylo do wstawienia), 5.relacja dziecko-srodowisko, 6.w ktorym ... matki, 4.opis matki i jaki styl przywiazania (chyba byla odp lekowo-unikajace), 5. akceleracja-czy to postep indywidualny, pokoleniowy cos takiego) 6.na jakich wczesniejszych teoriach bowlby oparal swoja, 7.trzeba bylo wiedziec czy to psych spoleczna czy poznawcza zaklada ze jak wie co to moralnosc to tez postepuje moralnie, 8.w ktorym etapie ruch wahadlowy 9.jakie to sa zabawy wspolne ukierunkowana na cel, cos takiego 10.co bada NYLS? 11.pyt. o Gesella 12.monologowanie zbiorowe-mowa egocentryczna 13.pyt. o strukture 14.nauka pelnienia rol-dzieki organizowaniu sytuacji spolecznych 15. czlowiek na indywidualnej linii rozwoju-ontogenetyczny 16.zastepowanie jednej struktury inna-substytucja tutajpoczkategori
Źródło: psychotrele.fora.pl/a/a,674.htmlTemat: dr Walter-Lewandowska
ZAKŁADAJĄC: że skończyliśmy temat zabaw i rysunku, następne 2 zajęcia to będzie okres przedszkolny (pierwsze tylko rozwój fizyczny i motoryczny, rozw inteligencji, rozw mowy i rozw moralny) do którego literatura to: -Helen Bee - psy.rozw.czł str 231-258 -Harwas-Napierała, Trempała - psy.rozw.czł tom2 str 83-129 -Wadsworth - Teoria Piageta. Poznawczy i emo rozwój dzieck str 72-108 -Ilg, Bates Ames, Baker - Rozw.psych.dziecka str...
Źródło: psychole1.fora.pl/a/a,476.html


Temat: egzamin z psychologii rozwoju
1. 2,3 pytania dotyczące teorii Freuda, pytanie co to jest id 2. Pytania dotyczące etapów Ericsona 3. 2 pytania odnośnie Levinsona 4. teoria Bonfenbrennera 5. strategie badawcze 6. Piaget - operacje formalne konkretne 7. stan doła (wypalenia?) w wieku 30 lat 8. wartości a rozwój moralny, teorie 9. jej egzamin miał 36 pytań
Źródło: animkiuj.fora.pl/a/a,167.html


Temat: Psychologia :)
hej< dwie grupy juz miał zaliczenie z psychologii: oto pytania I 1. Piaget 2. Freud 3. Kolberg - heteronomia 4. rozwój moralny 5. Maslow kategorie lęku II 1. teoria Kolberga 2. Piaget 3. osobowośc - def. i cechy osob. 4. emocje - czynniki wpływaja ce na emocje i emocje u dzieci 5. Freud 6. Lęki niestety dokładnie nie wiem jak były podane...
Źródło: zaocznipedagogika.fora.pl/a/a,166.html


Temat: Czy znacie jakiś przepis na zdrowe lizaki?
... teorii rozwoju moralnego Piageta i Kohlberga, tam jest wszystko ładnie wytłumaczone Sama znam dzieciaki, które bez przerwy by jadły słodycze, i niestety bez przerwy te słodycze dostają. To smutne. A z...
Źródło: wegetarianizm.pl/viewtopic.php?t=2506


Temat: pytania z egzaminu z zeszlego roku
Pytanie otwarte; 1. kiedy dziecko uznaje, ze kłamstwo to stwierdzenie intencjonalnie fałszywe 2. rozwoj szeregowania 3. rodzaje asymilacji 4. rozwoj osobowości Schaffera 5. wpływ środowiska na rozwoj 6. kryteria zmian rozwojowych ... się na zewnętrzny aspekt procesu adaptacji wedlug Piageta 14. co powoduje retardacje 15. co najmniej 3 właściwości mowy dziecka w 2 roku zycia 16. model zmian rozwoju zaproponowanego przez Freuda to model…. 17. interioryzacja prowadzi do… 18. rozumienie reguł zdaniem Piageta 19. rola kultury w rozwoju 20. banki, rzucanie cieni to zabawa… 21. parametry rozwoju Hurlez 22. kierunki rozwoju zabawy tematycznej 23. zmieny w rozwoju zaspokajania potrzeb 24. spostrzeganie całości, w której czesci istnieja niezależne od całości danej w spostrzeganiu to przejaw.. 25. co zapamietuje dziecko prenatalnie 26. funkcje grupy rówieśniczej w dorastaniu 27. sposób ujmowania człowieka w rozwoju i określenie zadania 28. funkcje wzmacniania rozwoju pelnia funkcje 29. rozniece w sposobie ujmowania efektu rozwoju w psychologii rozwojowej i psychologii biegu zycia 30. obraz umysłowy w ujeciu Piageta 31. wymien i scharakteryzuj elementy osrodka aktywności wedlug Bakara Wrighta 32. jakie wyniki badan przemawiaja za możliwością modyfikowania inteligencji jao cech wrodzonej 33. wymien i opisz struktury samowiedzy w rozwoju 34. cechy wyróżniające przekonania samorodne od innych 35. świadomość JA Selmana pomiedzy 6-9 r.z dzieci odkrywaja (poziom ,charakterystyka) 36. sprawności ruchowe 3-4latka 37. rysunek w średnim dzieciństwie 38. ... w wieku przedszkolnym 7.odziedziczalnosc temperamentu 8.udawanie egzystencjalne 9.sankcja ekspiacyjna 10.szeregowanie empiryczne 11.”fizjologiczne urodzenia” 12. flavell stan wcześniejszy w pozniejszy to.. 13.peywatby charakter swaiata psychologicznego jako srednia wlasnej indywidualności 14.organiczne ujecie rozwoju 15.skala badanie pobudzenia 16.pozne dzieciństwo-pojecia 17.sądy rozproszone dotycza poszeczegolnych apektow i cech charakterystycznych do samowiedzy .. 18.altruistyczne motywy dzialania zdaniem psychoanalitykow 19.rozwoj moralny bandury 20precyzja spostrzegania wienczy etap 21. o biologicznyh ... i opisz rodzaje asymilacji? 10. Rodzaje nauczania i podac zakres wiekowy 11. Jak Whitehurst traktowal rozwój? odp.model cykliczny 12. Coś o badaniu inteligencji i temperamentu. 13. Od czego do czego przebieja rozwoj obrazu ja? teoria konwergencji i Stern dlaczego byla niezwykla? 14. Myslenie wg wygotskiego? 15. Samowiedza z kozieleckiego 16.Badania nad inteligencja, z czym i jak korelucje? TEST 1. Wybrac fazy idealizmu...
Źródło: psychotrele.fora.pl/a/a,533.html


Temat: Kto ma maila do Tymka?
percepcyjnej 12. Filtr uwagi: teorie wczesnej i późnej selekcji bodźców 13. Oddolne i odgórne procesy identyfikacji / rozpoznawania bodźców 14. Emocje podstawowe 15. Cztery koncepcje emocji 16. Funkcje komunikacji niewerbalnej 17. Pojęcia dobrostanu psychicznego i szczęścia oraz ... 23. Stadia rozwoju moralnego według L. Kohlberga 24. Trafność, rzetelność, standaryzacja i adaptacja kulturowa w pomiarze psychologicznym 25. Pierwsze testy inteligencji; ewolucja pojęcia ilorazu inteligencji 26. Wpływ genów i środowiska na inteligencję 27. Podstawowe współcześnie stosowane ... przywództwa w grupie 33. Przesłanki zachowań pomocnych 34. Samospełniające się proroctwo; teoria autopercepcji; zasada współzmienności 35. Teoria dysonansu poznawczego Leona Festingera 36. Podstawowy błąd atrybucji 37. Powstawanie uprzedzeń i stereotypów 38. Wyznaczniki atrakcyjności interpersonalnej 39. Stadia rozwoju psychoseksualnego według S. Freuda 40. Mechanizmy obronne ego 41. Założenia teorii relacji z obiektem 42. Pojęcie i znaczenie rozszczepienia 43. Warunkowanie klasyczne 44. Warunkowanie instrumentalne, wzmocnienia pozytywne i negatywne 45. Uczenie się zgodnie z rozkładem; generalizacja i różnicowanie ... rozwoju rozumowania według Jeana Piageta 51. Tendencyjność poznawcza – rodzaje błędów 52. Amnezja dziecięca i następcza 53. Kodowanie, przechowywanie i odtwarzanie 54. Model trzech magazynów pamięci; rodzaje danych przechowywanych w pamięci długotrwałej 55. Przyczyny zapominania informacji...
Źródło: uspsychologiadzienne.fora.pl/a/a,237.html


Temat: WYKŁADY Z DIAGNOSTYKI RESOCJALIZACYJNEJ
zakwalifikowanie danego zjawiska na podstawie długotrwałęgo kontaktu, analiza jest głównie jakościowa -studium eksperymentalne-proawdzenie przypadku, wproawzdenie interwencji i sprawdzenie jej skuteczności Twórcy metody: -Hipokrates i Galen-teorie temperamentów -Fechner-podstawowe prawa psychofizjologii -Ebbinghaus, Pawłow, Watson, Skinner-prawa uczenia się -Z.Freud-toria osobowości -J.Piaget-model inteligencji, model rozwoju moralności -A.Łuria-mechanizmy funkcjonowania mózgu -S.Szuman-myślenie i twórczość dziecięca -L.Kaczmarek-rozwój mowy, podstawy polskiej logopedii Metoda indywidualnych przypadków: a).studium indywidualnych przypadków: -diagnoza -case ... przypadku oraz historia zaburzeń rozowojowych i oddziaływań teraputycznych 2.Etap budowania wyjaśnień-wykorzystanie teorii psychologicznych do wyodrębnienia przyczyn orz przewidywania dalszego rozwoju Struktura studium indywidualnych przypadków: -identyfikacja problemu -geneza i dynamika zjawiska -znaczenie...
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,555.html


Temat: Rozwojówka - znalazlam wiec sie dziele ; )
ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA * Początki psychologii rozwojowej: badania nad rozwojem dziecka i badania nad rozwojem człowieka w ciągu życia * Pojęcie rozwoju: dwa znaczenia pojęcia rozwój (wzrost i zmiana), poszukiwanie specyficznie psychologicznego znaczenia pojęcia rozwoju jako procesu zmian wielowymiarowych i wielokierunkowych (Baltes) * Problem natury zmian rozwojowych: pojęcie zmiany rozwojowej, rodzaje zmian rozwojowych; ilość-jakość, ciągłość-skokowość, elementarność-globalność itp. zmian rozwojowych * Przedmiot badań psychologii rozwojowej: w psychologii rozwoju dzieci i młodzieży oraz psychologii rozwoju człowieka * Zadania psychologii rozwoju człowieka * Ogólny Model Rozwoju * Działy psychologii rozwojowej: zadania filogenetycznej, antropogenetycznej i ontogenetycznej psychologii rozwojowej * Modele przebiegu zmian rozwojowych (charakterystyka modelu, pojmowanie w nim rozwoju, przykłady teorii): modele zmian fazowych, cyklicznych, sekwencyjnych, liniowych, wielokierunkowych Ogólna charakterystyka zmian rozwojowych od poczęcia do śmierci: przesłanki podważające poprawność klasycznego „modelu rozwoju i starzenia się” człowieka jako uniwersalnego procesu zmian od wzrostu i integrowania się funkcji we wczesnych fazach życia do ubytków i rozpadu w okresie starzenia się 1. Podstawowe osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych okresach rozwoju człowieka: rozwój senso-motoryczny, rozwój poznawczy, rozwój emocjonalno-motywacyjny i społeczno-moralny 2. Mechanizmy powstawania zmian rozwojowych: rola dziedziczenia i środowiska oraz dojrzewania i uczenia ... antropologiczne; porównanie rozwoju dzieci ludzkich i małp 5. Wpływ wczesnych doświadczeń na rozwój psychomotoryczny (efekty treningu czynności ontogenetycznych i filogenetycznych) 6. Wpływ wczesnych doświadczeń na rozwój społeczno-emocjonalny (znaczenie kontaktu emocjonalnego dziecko-dorosły, adopcja, uczęszczanie do przedszkola) 7. Wpływ wczesnych doświadczeń na rozwój intelektualny: środowisko rodzinne, edukacja 8. Wybrane teorie rozwoju poznawczego dziecka (Piaget, Wygotski, Bruner) 9. Wybrane koncepcje rozwoju umysłowego w dorosłości: koncepcje rozwoju myślenia postformalnego i hipoteza „piątego stadium”, koncepcje rozwoju mądrości człowieka 10. Wybrane teorie rozwoju społeczno-moralnego: w psychoanalizie, teorii uczenia się, oraz w podejściu poznawczo-rozwojowym Piageta i Kohlberga 11. Plany badań rozwojowych (ich charakterystyka i ocena): poprzeczne, podłużne, ukośne, sekwencyjne 12. Błędy pomiaru przy zastosowaniu klasycznych planów badawczych (Schaie) 13. Metody badania rozwoju psychicznego: wybrane psychometryczne sposoby pomiaru (testy rozwojowe, skale szacunkowe itd.), kliniczne sposoby badania (rozmowa, wywiad, obserwacja), eksperymentalne sposoby pomiaru. Literatura podstawowa: Harwas-Napierała, B. i Trempała, J. (red.) (2000). Psychologia rozwoju człowieka, tom 2. Warszawa: PWN. Harwas-Napierała, B. i Trempała, J. (red.) (2002). Psychologia rozwoju człowieka, tom 3. Warszawa: PWN. Przetacznik-Gierowska, M. i Tyszkowa, M. (1999). Psychologia rozwoju człowieka, tom 1.: Zagadnienia ogólne. Warszawa: PWN. Strelau, J. (red.). Psychologia (tom 1, ss. 227-332). Gdańsk: GWP Turner, J.S i Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP Vasta, R., Haith, M.M. I Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP. Zakres wymagań egzaminacyjnych: Egzamin obejmuje zakres...
Źródło: psychologiaukw.fora.pl/a/a,251.html


Temat: psychologia rozwojowa
Rozwój Moralny związany z rozwojem poznawczym, a także funkcjonowaniem życia społecznego. Etapy Rozwoju Poznawczego – ma charakter stadialny. I. Inteligencja sensomotoryczna trwa od urodzenia do 2 roku życia. ( sensomotoryczne – rozwój poznawczy dokonuje się przez działanie dziecka, manipulacja na przedmiotach) Cechy: - uczenie dokonuje się przez bezpośrednie doświadczenie - odbywa się przez ćwiczenie odruchów i manipulacji podtrzymujących lub powtarzających interesujące dziecko ... w pełni odwracalne operacje umysłowe na przedmiotach. - zdarzenia, które nie muszą istnieć, mogą być bowiem wyobrażone lub wymyślone. Osiągnięcie to zdolność myślenia abstrakcyjnego i hipotetyczno dedukcyjnego. Teoria i rozwój moralny Rozwój moralny to zarazem element rozwoju społecznego. Moralność - jest to ogół powszechnie obowiązujących w danym społeczeństwie norm i wzorów zachowania odnoszących się jednak tylko do tych czynów, które mogą być rozpatrywane jako dobre lub złe. Swoistość rozwoju moralnego 1.cecha znacznie wyższy stopień społecznego i środowiskowego uwarunkowania tego rozwoju 2.jednostka może się zatrzymać w rozwoju moralnym na niższym stadium. Mimo, że pod innymi względami osiągnie dojrzałość, a więc wyższe stadium Wg Piageta – główną prawidłowością jest to, że rozwój przebiega zawsze od uznania norm moralnych jako danych z zewnątrz, a więc narzuconych przez innych do uznania norm za własne – inaczej rozwój moralny polega na INTERIORYZACJI czyli uwewnętrznianiu norm. Dla małych dzieci normy są zawsze czymś zewnętrznym a więc czymś czemu dziecko się podporządkowuje ... co naszymi. Potem jednostka uznaje normy za własne i kieruje się nimi niezależnie od reakcji grupy do której należy. Tak więc w rozwoju moralnym Piaget wyróżnia następujące stadia 1.anomii po urodzeniu dziecko nie ma świadomości norm moralnych 2.heteronomii dziecko traktuje normy jako zewnętrzne podporządkowanie się 3.socjonomii normy wspólne 4.autonomii normy jako własne niezależnie od wpływów zewnętrznych Kolberg uwzględnił motywację, którą kieruje się...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=6683