Afiwee

Temat: Poproszę o ocene CV
... kierunek: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (tytuł: mgr inż.) temat pracy dyplomowej: ‟Właściwości mechaniczne, fizyczne i elektryczne kompozytów poliamidu 6.6 z mikrosferami z popiołów.” 1994 – 1997 POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA • Międzywydziałowe Studium Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Technicznych...
Źródło: forum.cv.pl/viewtopic.php?t=31Temat: Kandydat Tomasz Jastrzębski
Szanowni Państwo widząc, że rozpoczęła się dyskusja na temat kandydatów chciałbym przedstawić swoją osobę, najważniejsze dotychczasowe działania jak również przedstawić najważniejsze elementy planu jaki chciałbym zrealizować w przyszłej kadencji - o ... życia mieszkańców w Siechnicach interesuję się już od ponad 10 lat, co zaowocowało m.in. napisaniem pacy dyplomowej: ‟Koncepcja rozwoju miasta Siechnice” jak również pracy magisterskiej: ‟Rozwój miasta oraz źródła jego finansowania ... pod nazwą ‟Opracowanie koncepcji, projektu technicznego i rozbudowa szkoły podstawowej w Siechnicach” czego efektem było rozpoczęcie prac projektowych dotyczących rozbudowy szkoły - złożenie wniosku o ‟Moje boisko Orlik” dla miejscowości Siechnice Dla naszego miasta proponuję m.in.: * efektywnie działać w kierunku zwiększania bezpieczeństwa na drogach i bezpieczeństwa mieszkańców w mieście Siechnice jak i całej gminie pogłębiając współpracę z Policją oraz Strażą Miejską ... do zintegrowania systemu komunikacji w naszym mieście * zaktywizowanie społeczności lokalnej w życiu kulturalnym miasta W zakresie bezpieczeństwa. * Poprzez zainstalowanie fotoradarów – eliminowanie zjawiska przekroczeń dopuszczalnych prędkości na naszych drogach ... z ul. Kolejową, rejon ul. Jarzębinowej przy przedszkolu W zakresie inwestycji. * Kontynuowanie prac związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej w Siechnicach wraz z zapleczem sportowym – nowa sala sportowa, boiska itp. * Zainicjowanie prac związanych z budową nowego ośrodka zdrowia w Siechnicach * Kontynuowanie praca związanych z modernizacją istniejących oraz budową nowych ciągów pieszo jezdnych * Stałe monitorowanie prac związanych z budową centrum usługowo mieszkaniowego Siechnic * Kontynuowanie prac związanych z budową stadionu lekkoatletycznego w Siechnicach przy wsparciu środków zewnętrznych * Inicjowanie prac związanych z stałym podnoszeniem dostępności mieszkańców do edukacji, kultury i sportu Kultura i sport * Promowanie, jak również promowanie walorów turystyczno rekreacyjnych naszej miejscowości, m.in. poprzez kontynuację prac związanych z programem Odra Velo. * Inicjowanie powstawania nowych cyklicznych sposobów spędzania wolnego ... i przede wszystkim przy współpracy i w porozumieniu z Państwem. Na podstawie doświadczeń z mijającej kadencji mam przekonanie, że metodą dialogu i dobrej współpracy z organem wykonawczym jak również poprzez kierowanie...
Źródło: siech.aplus.pl/forum/forum/viewtopic.php?t=2472